sun

Rada Rodziców

 

Rok szkolny 2020/2021:

  • Prezydium Rady Rodziców Przedszkola „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie :
  • przewodniczący – Agnieszka Bura
  • z-ca przewodniczącego – Dorota Śmietana
  • sekretarz – Aneta Grzonka
  • skarbnik – Dominika Janeta
  • Komisja Rewizyjna Rady Rodziców Przedszkola „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie:
  • członek komisji rewizyjnej – Magdalena Rozy
  • członek komisji rewizyjnej – Natalia Mitko

Konto rady rodziców

Drodzy Rodzice!!

Poniżej znajduje się numer konta, na które można wpłacać składkę na Radę Rodziców:

 66 8470 0001 2015 0050 3644 0001

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka/dzieci, grupę, do której uczęszcza/uczęszczają

Copyright © 2021 Copyright Przedszkole Wesoły Dzwoneczek w Mszanie Rights Reserved.