sun

0 Przedszkolu

Misja przedszkola

„Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi”

Janusz Korczak

 

Model absolwenta        

               
Samodzielny,
• Dojrzały emocjonalnie,
• Wierzący we własne możliwości, radzący sobie w różnych sytuacjach,
• Otwarty na kontakty z drugim człowiekiem,
• Twórczy,
• Wyposażony w wiedzę, umiejętności, zdolności, które pozwolą mu sprostać wymaganiom stawianym w szkole i życiu dorosłym.

Kierunki działań:

  1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
  2. Dbanie o zapewnienie dzieciom funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
  3. Dbanie o dobrą opinię przedszkola i wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
  4. Ścisła współpraca z rodzicami,  jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
  5. Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu.
  6. Zachęcanie i inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy.
  7. Ścisła współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Gminy Mszana.
  8. Promowanie wychowania przedszkolnego, przekonując rodziców o tym, że nawet małe dziecko stale się uczy i warto mu tę naukę urozmaicić oraz wesprzeć profesjonalną edukacją przedszkolną, podkreślając, że umiejętności, które małe dzieci wyniosą z przedszkola, zaowocują w szkole.

Nasze przedszkole posiada kompetentną, wykwalifikowaną ,systematycznie dokształcającą się kadrę pedagogiczną

 

Godziny pracy przedszkola:

6.30 - 16.30

 

Przedszkole zapewnia wyżywienie:

Trzy posiłki ( śniadanie, obiad, podwieczorek)

 

KOSZT ZAJĘĆ POZA PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA DZIECI W IEKU OD 3-5 LAT:  1 zł

 

W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów dzieci
w wieku 3-6 lat.

 

Od 1 września 2014r. w ramach podstawy programowej realizowane są zajęcia z języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych.

ZAJĘCIA DODATKOWE:

Religia

Logopedia

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z tyflopedagogiem

Zajęcia z surdopedagogiem

Zajęcia "Mały kucharz"

 

 

Copyright © 2021 Copyright Przedszkole Wesoły Dzwoneczek w Mszanie Rights Reserved.