sun

Opłaty

Rok szkolny 2019/2020

Opłata za godziny wykraczające poza podstawę programową wynosi: 1 zł za godzinę-

od 01.01.2017r. dzieci 6-letnie są zwolnione z opłaty.

Podstawa programowa : 8.00-13.00 (godziny bezpłatne)

  Opłata za wyżywienie : 6zł/dzień

 

Rodzice powinni zgłosić nieobecność dziecka najpóźniej do godz. 8.00 w danym dniu.

W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka opłata za wyżywienie będzie naliczana.

Copyright © 2021 Copyright Przedszkole Wesoły Dzwoneczek w Mszanie Rights Reserved.