Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Pomocne Linki

Deklaracja dostępności

Wstęp

Przedszkole zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole .

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-07.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, za wyjątkiem: niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Wyłączenia
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Treści niedostępne: brak opisu alternatywnego dla Wirtualny spacer.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Pierwszą deklarację sporządzono dnia: 2021-09-03
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

UDOGODNIENIA

 •   Kontrast dla dostępności,
 •  Strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,
 •  Możliwość skoku do etykiety "treść" przewinięcie informacji do wskazanej sekcji za pomocą mechanizmu sterowania klawiaturą,
 •  Strona internetowa skaluje się do szerokości okna wyświetlacza,
 • Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • Obecność widocznego focusa podczas sterowania klawiaturą,
 • Strona internetowa skaluje się do szerokości okna wyświetlacza,
 • Elementy statyczne strony internetowej posiadają natywnie odpowiedni kontrast,
 • Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między wierszami,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między paragrafami (akapitami),
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między słowami,
 • Możliwość zatrzymywania, wznowienia wyświetlanych informacji za pomocą przewijanego slidera.
 •   Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Tomanek, biuro@przedszkole-mszana.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 4720078. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1)  zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych w budynku:

a)      istnieją bariery (schody), które uniemożliwiają komunikację pionową – brak windy w nowej części przedszkola- wejście B, z tyłu budynku przedszkola

b)      istnieją bariery (schody), które uniemożliwiają komunikację poziomą – brak windy na najwyższe piętro przedszkola

c)      w jednym z miejsc komunikacyjnych – przy przejściu z nowej do starej części przedszkola, na I piętrze, w okolicy sekretariatu, znajduje się lekko pochylona powierzchnia oznakowana taśmą

d)     oprócz pionowych i poziomych barier komunikacyjnych budynek nie posiada, progów, nierówności, przewężeń, itp.,

 

2)  instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń budynku, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

a)      budynek nie został w pełni wzniesiony zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania i nie zapewnia osobom z ograniczeniami dostępu do wszystkich pomieszczeń, w których Przedszkole prowadzi działalność oświatową,

b)      Do budynku prowadzą 2 wejścia : A i B.  Jedno wejście (główne- A) jest  pozbawione schodów, do drugiego z  wejść prowadzą schody oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych ( z tyłu budynku- B).

c)      Wejście B prowadzi do szatni dzieci oraz dodatkowych pomieszczeń zlokalizowanych w przyziemiu przedszkola. Z tego poziomu nie ma windy osobowej.

d)      Dla gości przeznaczone jest wejście A.

e)      Po lewej stronie od wejścia A znajduje się szatnia dzieci oraz sala rekreacyjna.

f)       Po prawej stronie wejścia A  znajduje się klatka schodowa oraz winda osobowa, którą można się dostać na I piętro budynku.

g)      Na I piętrze znajduje się 5 sal zajęć dzieci oraz sekretariat.

h)      szerokość drzwi wejściowych dostosowano do osób ze szczególnymi potrzebami,

i)         zamontowano domofon  do otwierania drzwi lub wywoływania pracownika sekretariatu znajdującego się na I piętrze budynku,

j)        przed budynkiem wydzielono miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami,

3)  zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:

zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny – w formie tablicy informacyjnej,

4)  zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego:

zapewniono wstęp osobie korzystającej z psa asystującego,

5)  zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób:

a)      opracowano procedury ewakuacyjne i przeszkolono pracowników,

b)      wywieszono plany ewakuacji budynku

c)      zainstalowano oświetlenie ewakuacyjne

d)      budynek wyposażony jest w system oddymiania

6). W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

7). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

8). Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online, ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta jest realizowana na wniosek, klient musi poinformować placówkę przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą. 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

 

Dane teleadresowe : 
Przedszkole „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie 

44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

Adres e-mail: biuro@przedszkole-mszana.pl

Nr tel : +48324720078

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.