sun
 • Przedszkole
  Przedszkole "Wesoły dzwoneczek" w Mszanie

Ogłoszenie

W związku z licznymi pytaniami na temat stawki wyżywienia informujemy, iż dzieci :

- mające deklarację godzinową do 13.30 mają stawkę żywieniową: 4,5zł (bez podwieczorku)

- mające deklarację do godziny 14.00 i później mają stawkę 6zł ( z podwieczorkiem)

Podwieczorek: godz. 13.45

Proszę wszystkich rodziców o wypełnienie nowej deklaracji godzinowej, która została ujednolicona w celu wyeliminowania zamieszania.

Opłaty za przedszkole będą naliczane na koniec miesiąca zgodnie z deklaracjami. Informację o kosztach dostaną Państwo na podany adres e-mail.

Dodatkowo:

1. Rodzice dzieci 6 letnich nie ponoszą kosztów za godziny dodatkowe.

Attachments:
Download this file (Deklaracja godzinowa.doc)Deklaracja godzinowa.doc[ ]23 kB
Download this file (Deklaracja godzinowa.pdf)Deklaracja godzinowa.pdf[ ]270 kB

Zebrania organizacyjne z rodzicami

Zapraszamy rodziców na zebrania z wychowawcą ( 1 osoba z każdej rodziny).

Prosimy nie zabierać ze sobą dzieci.

Przed wejściem do budynku należy obowiązkowo skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk.

Rodzice/ opiekunowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa.

Należy również zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników wynoszący min. 1,5m

Zebrania w grupach według harmonogramu:

 03.09.2020r. godz. 16.30-grupa I - sala rekreacyjna (parter- wejście od strony placu zabaw)

07.09.2020r. godz. 16.30-grupa II - sala rekreacyjna (parter- wejście od strony placu zabaw)

08.09.2020r. godz. 16.30-grupa III - sala rekreacyjna (parter- wejście od strony placu zabaw)

09.09.2020r. godz. 16.30-grupa IV - sala rekreacyjna (parter- wejście od strony placu zabaw)

10.09.2020r. godz. 16.30-grupa V - sala rekreacyjna (parter- wejście od strony placu zabaw)

14.09.2020r. godz. 16.30-grupa VI - sala rekreacyjna (parter- wejście od strony placu zabaw)

Informacja dla Rodziców

Godziny funkcjonowania poszczególnych oddziałów:

Oddział I „Pszczółki” – 6:30 – 16:30

Oddział II „Kotki” – 7:30 – 15:00

Oddział III „Motylki” – 8:00 – 14:00

Oddział IV „Biedronki: - 8:00 – 14:00

Oddział V „Żabki” – 7:30 – 15:00

Oddział VI „Słoniki” – 8:00 – 14:00

 

Schodzenie się dzieci z poszczególnych grup:

6:30 – 7:30 Oddział I (wszystkie dzieci schodzą się do Pszczółek)

7:30 – 8:00 Oddział II + Oddział III (Kotki i Motylki schodzą się na dyżur w Sali nr II KOTKI)

7:30 – 8:00 Oddział I + Oddział IV (Pszczółki i Biedronki schodzą się na dyżur w Sali nr I PSZCZÓŁKI)

7:30 – 8:00 Oddział V + Oddział VI (Żabki i Słoniki schodzą się na dyżur w Sali nr V ŻABKI)

Przydział szatni

Przydział szatni:

 • Gr. I Pszczółki – wejście do szatni głównymi drzwiami przedszkola  (obok sali na pierwszym piętrze)
 • Gr. II Kotki – wejście do szatni głównymi drzwiami przedszkola  (szatnia bez zmian)
 • Gr. III Motylki – wejście do szatni głównymi drzwiami przedszkola
 • Gr. IV Biedronki – wejście do szatni od nowej części przedszkola (od 7:30)
 • Gr. V Żabki – wejście do szatni od nowej części przedszkola (od 7:30)
 • Gr. VI Słoniki - wejście do szatni od nowej części przedszkola (od 7:30)

W szatniach mogą przebywać tylko:

- 2 rodziców w szatni grupy I

- 4 rodziców w  szatni grup II i III

- 4 rodziców w  szatni grup IV, V i VI

 

OSOBY PRZYPROWADZJĄCE DZIECI NA GODZ. 6.30 – 7. 30 ODPROWADZAJĄ DZIECI NA ODDZIAŁ I !!!

Dyżur telefoniczny

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021, wychowawcy grup zorganizowali w piątek (28.08.2020) dyżury telefoniczne.

Godziny dyżuru telefonicznego:

Gr I Pszczółki - wych. Alina Grzegoszczyk - godz. 10:30-11:30, numer wew. 13

Gr II Kotki - wych. Patrycja Gąsior, godz. 13:00-14:00, numer wew. 13

Gr III Motylki - wych. Ewa Krzystała, godz. 12:00-13:00, numer wew. 15

Gr IV Biedronki - wych. Bożena Sitek, godz. 10:00-11:00, numer wew. 16

Gr V Żabki - wych. Kinga Król - godz. 9:00-10:00, numer wew. 21

Gr VI Słoniki - wych. Anna Włochyńska - godz. 10:00-11:00, numer wew. 22

Informacje dla rodziców związane z funkcjonowaniem Przedszkola "Wesoły dzwoneczek" w Mszanie w czasie pandemii

Drodzy Rodzice!

Przedstawiamy zasady pobytu dziecka w przedszkolu od 1 września 2020r. :

 • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dziecko do przedszkola przyprowadza i odbiera 1 rodzic/opiekun.
 • Dzieci do przedszkola przyprowadzane/ odbierane są przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • Rodzic może wchodzić z dzieckiem do przestrzeni wspólnej podmiotu (korytarz, szatnia), z zachowaniem zasady:
 • w szatni grupy I może przebywać maksymalnie 2 rodziców z dziećmi,
 • w pozostałych szatniach może przebywać maksymalnie 4 rodziców z dziećmi.
 • Z uwagi na limit osób w szatni przebranie dziecka powinno nastąpić w jak najkrótszym czasie.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzic przekazuje dziecko nauczycielowi, nie przekraczając wyznaczonej strefy.
 • Rodziców/opiekunów obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do sal przedszkolnych.
 • Przekazanie dziecka opiekunowi powinno się odbyć sprawnie i bezzwłocznie należy opuścić placówkę. Nie należy prowadzić rozmów z nauczycielem przy drzwiach do sali.
 • Uzyskiwanie informacji o dziecku oraz przekazywanie istotnych, bieżących spraw, odbywać się będzie wyłącznie drogą telefoniczną w wyznaczonych godzinach.
 • Dziecko nie może zabierać do placówki własnych zabawek i innych przedmiotów z domu.
 • Za zgodą rodzica, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, dziecko będzie miało zmierzoną temperaturę.
 • Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. O tym fakcie rodzice/opiekunowie zostaną powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 • Dzieci będą przebywać na świeżym powietrzu na terenie przedszkola, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.
 • Przed wejściem do budynku należy obowiązkowo skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk.
 • Rodzice/ opiekunowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
 • PROSIMY O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH I DOMOFONU ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA!!!!!
  • Dziecko należy przyprowadzać i odbierać zgodnie z zadeklarowanymi godzinami.
  • Wejścia do przedszkola w godzinach 8.30- 12.45 są zamknięte.
  • Godziny posiłków: 8.30- śniadanie, 11.30- obiad, 13.45- podwieczorek
  • Koszt posiłków: śniadanie-1.50 , obiad- 3.00 , podwieczorek- 1,50
  • Ze względów sanitarnych, od tego roku, dzieci które w przedszkolu przebywają do godziny 13.30, nie otrzymują podwieczorków. Nie będzie on naliczany do rozliczenia za przedszkole.
  • Przedszkole w godzinach od 8.00- 13.00 jest darmowe dla każdego przedszkolaka. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad ww. 5 godzin, naliczana jest opłata w kwocie 1 zł tzw. czesne ( 6l. –bezpłatnie)
  • Zgłoszenia nieobecności dziecka można dokonać telefonicznie, najpóźniej w dniu jego nieobecności, w godzinach 700 – 800 lub w sekretariacie placówki (tel. 324720078, w.13 - sala zajęć; w.11-sekretariat czynny od godz. 7.30-15.00). Dzieciom odgłoszonym, nie zostaną naliczone opłaty za wyżywienie i czesne.
  • Płatność za przedszkole jest pobierana po zakończonym miesiącu. Szczegółowe dane do przelewu oraz rozliczenie zostanie do Państwa wysłane w październiku na podany adres mailowy.
  • Należy korzystać z parkingu usytuowanym z tyłu budynku przedszkola.
  • Przedszkole nie prowadzi ubezpieczenia grupowego. Dziecko można ubezpieczyć we własnym zakresie.
  • Na początku września odbędą się zebrania w grupach według harmonogramu:
  • 03.09.2020r. godz. 16.30-grupa I - sala rekreacyjna (parter- wejście od strony placu zabaw)
  • 07.09.2020r. godz. 16.30-grupa II - sala rekreacyjna (parter- wejście od strony placu zabaw)
  • 08.09.2020r. godz. 16.30-grupa III - sala rekreacyjna (parter- wejście od strony placu zabaw)
  • 09.09.2020r. godz. 16.30-grupa IV - sala rekreacyjna (parter- wejście od strony placu zabaw)
  • 10.09.2020r. godz. 16.30-grupa V - sala rekreacyjna (parter- wejście od strony placu zabaw)
  • 14.09.2020r. godz. 16.30-grupa VI - sala rekreacyjna (parter- wejście od strony placu zabaw)

 

Informacja dla Rodziców

Drodzy Rodzice!
 
 
W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego bardzo prosimy o zaopatrzenie dzieci w następujące przedmioty:
 
 
 •  obuwie na zmianę (wygodne, takie które dziecko potrafi samo zalozyc)
 • komplet ubrań na zmianę (majteczki, skarpetki, bluzka, spodnie itp) w podpisanym woreczku
 • chusteczki higieniczne w pudełku (2paczki)
 • podpisany fartuszek do pracy plastycznych
 • podpisany strój sportowy na gimnastykę w woreczku
 • podpisany kubek plastikowy do picia wody
 • podpisana teczka na gumkę do prac plastycznych
 • podpisany koszyczek plastikowy o wymiarach ok. 20 x 10 x 4.5 (w związku z pandemia każde dziecko będzie miało swoje przybory w koszyczku)

 

Dziękujemy!

Przedszkolak Przyjacielem Zielonej Planety

Przedszkole „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie otrzymało darowiznę  z Fundacji JSW na projekt „Przedszkolak Przyjacielem Zielonej Planety”. Wysokość darowizny wyniosła 21 tyś., za którą nasze przedszkole zakupiło oczyszczacze powietrza dla wszystkich sal przedszkolnych. 
Dodatkowo Rada Rodziców naszego przedszkola zakupiła filtry, które będą wykorzystane w latach następnych.

Mamy nadzieję, że zastosowanie tego doraźnego rozwiązania wpłynie pozytywnie na samopoczucie i zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców gminy oraz przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej naszych wychowanków.

                                                                             Dziękujemy!!!!!

Dyrekcja, grono pedagogiczne

                                                                                                              i przedszkolacy

 

Drodzy Rodzice, drogie dzieci

Bardzo chciałam Państwu podziękować za współpracę w okresie całego roku szkolnego. Dziękuję bardzo za każde miłe słowo, gest, uśmiech. Takie drobne rzeczy, gesty sprawiają, że w sercu robi się cieplej. Wiem wtedy, że moja praca ma sens.

Bardzo dziękuję za wytrwałość i wyrozumiałość, szczególnie w dobie realizacji naszego projektu unijnego. Wiem, że wymagało to od Państwa wiele determinacji i wysiłku. Przepraszam za wszystko co złe, jednak mam nadzieję, że skorzysta z dobrodziejstw projektowych wielu naszych wychowanków.

Ten rok szkolny był wyjątkowy bo naznaczony dodatkowo pandemią koronawirusa. To sprawiło, że nasza praca została mocno ograniczona. Dlatego chciałam docenić wysiłek Państwa w opiece nad dziećmi. Dziękujemy za każdą informację i  zdjęcie potwierdzające wykonanie proponowanych przez nauczycieli zabaw. Mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy się wszyscy w przedszkolu.

Starszakom życzę powodzenia w pierwszej klasie. Życzę samych sukcesów, radości i oczywiście dobrych ocen. Wspominajcie nas dobrze !!!!

Dziękuję za wspaniałe kwiaty, prezenty, a grupie "Pszczółek" dziękuję za cudowny dyplom!!!!! Nie spodziewałam się tak miłego zakończenia roku szkolnego!!! Pozdrawiam i całuję wszystkich bez wyjątku!!!!

Beata Tomanek

Wakacje, wakacje

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom za zaangażowanie w życie naszego  Przedszkola w całym roku szkolnym 2019/2020.

Dziekujemy również za życzliwość i współpracę!!!

Życzymy wszystkim przedszkolakom bezpiecznych i  słonecznych wakacji,

interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień

oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola!!!

Ściskamy i całujemy Was bardzo mocno!!!!!

Życzą Wasze Panie oraz wszyscy Pracownicy Przedszkola z Panią Dyrektor na czele !!!!

 

 

 

Wspólnie zadbajmy o bezpieczny letni wypoczynek:

Zalecenia Policji Śląskiej: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/289684,Wspolnie-zadbajmy-o-bezpieczny-letni-wypoczynek.html

Informacja - Książki z religii

Drodzy Rodzice! 

W klasie I do religii będzie obowiązywała książka pt.: "Pan Bóg jest naszym Ojcem" (dwie części). Wydawnictwo - Św. Wojciech- Poznań (to jest ważne!). Książek do religii szkoła nie daje, rodzice kupują je we własnym zakresie.

RADOSNEGO DNIA DZIECKA

Choć gdzieś tam w świecie wirus grasuje

Tego pięknego dnia nic Wam nie zepsuje! 😊

Bo nastał właśnie każdego dziecka dzień

Gdy smutki i troski odchodzą w cień. 😊

W tym roku życzenia przesłane są z daleka

Lecz płyną z naszych serc niby wielka rzeka! 😊

Choć bardzo skromnie są ułożone

Dla dzieci z „Wesołego Dzwoneczka” są przeznaczone. 😊

Chcemy więc złożyć Wam te życzenia

Szczęścia, uśmiechu i powodzenia 😊

Niech wszystko wokół radośnie się plecie

Ściskamy Was i tęsknimy najmocniej na świecie !! 😊

RADOSNEGO DNIA DZIECKA 😊

 

https://www.facebook.com/1678088245844302/videos/205422487123445/

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci

Z powodu przedłużającej się trudnej sytuacji epidemicznej kraju, szczególnie naszego regionu, już od poniedziałku 18.05.2020 nasze przedszkole będzie realizowało projekt unijny w formie zdalnej.

W zakładce "Zdalne nauczanie" będziecie mogli Państwo inspirować się zajęciami z zakresu zajęć dodatkowych przewidzianych do realizacji w ramach projektu unijnego „Razem w działaniu na rzecz przedszkolaków z Mszany - efekt synergii dzięki zintegrowaniu działań na rzecz wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.”

Szczególnie chcieliśmy zwrócić uwagę na zajęcia z "Sesnsoplastyki", do realizacji których będą Państwo potrzebowali różnych produktów, np. spożywczych. Panie prowadzące będą używać produktów ogólnodostępnych (takich jakie mamy w każdym domu). Jeśli jednak okaże się, że będą Państwo potrzebowali wybranych produktów proszę odpowiednio wcześniej kontaktować się w tej sprawie z przedszkolem. Przedszkole zapewni produkty do zajęć dla Państwa dzieci.

 

Serdecznie zachęcamy do wspólnej zabawy z dziećmi!!!!!

 

Harmonogram zajęć w załączeniu.

DRODZY RODZICE!

Informujemy, że z uwagi na wycofanie chęci udziału dzieci w zajęciach od 6 maja br, nasze przedszkole nie będzie funkcjonowało. 

Informujemy jednocześnie, że nasza placówka pozostaje do Państwa dyspozycji. 
 
Wymogiem udziału dziecka w zajęciach przedszkolnych jest wcześniejsze uzgodnienie przez rodzica daty przyjęcia z dyrektorem placówki.
 
Wymogi takie podyktowane są dostosowaniem warunków bezpieczeństwa i organizacji pracy przedszkola do zaostrzonych wymogów sanitarnych.
Attachments:
Download this file (Informacja_MEN.doc)Informacja_MEN.doc[ ]38 kB

Wesołego Alleluja!

 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych

Przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością 😊

Radosnego, wiosennego nastroju,

Miło spędzonego czasu w gronie najbliższych

Oraz Wesołego Alleluja! 😊

 

Życzą:

 

Dyrekcja oraz pracownicy Przedszkola

"Wesoły Dzwoneczek" w Mszanie

Wesołych Świąt Wielkanocnych1

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.)

przerwa w funkcjonowaniu naszej placówki trwać będzie do 10 kwietnia 2020r.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Autyzm jest obecnie diagnozowany w Polsce u 1 na 100 dzieci i wpływa na życie całej rodziny. Dlatego tak ważna jest wiedza, akceptacja i zrozumienie. Dzieci, które maja autyzm są od nas różne, ale równie ważne. Dzieci autystyczne nie uczestniczą w zabawie z innymi dziećmi, lubią samotność, zazwyczaj unikają kontaktu wzrokowego z inną osobą, często się denerwują, nie lubią hałasu. Poniżej przedstawiamy Wam filmik, który możecie obejrzeć i bliżej poznać dzieci z autyzmem.

https://www.youtube.com/watch?v=QLv-dvLCgAg

 

Włączcie się razem z nami w akcję i w komentarzach pod postem na naszym Facebookowym Funpag'u dodajcie swoje "niebieskie" zdjęcia :)

By zaprosić dzieci do rozmowy na temat autyzmu udostępniamy kolorowankę:) Być może będzie pierwszym krokiem do wprowadzenia tego tematu z najmłodszymi ☺️

https://emocjedziecka.pl/swiatowy-dzien-swiadomosci-autyzmu-kolorowanka/ 

91836713 3875327525840736 2441132778230644736 n

92220376 236903130791231 1420123480359174144 n

91631763 221484652420130 4590477229401571328 n

91794273 495302688066773 2588484202689200128 n

91837903 842888619559473 4309725220240883712 n

 

Copyright © 2020 Copyright Przedszkole Wesoły Dzwoneczek w Mszanie Rights Reserved.