sun
 • KORONAWIRUS
  KORONAWIRUS
 • Przedszkole
  Przedszkole "Wesoły dzwoneczek" w Mszanie

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.)

przerwa w funkcjonowaniu naszej placówki trwać będzie do 10 kwietnia 2020r.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  o czasowym ograniczeniu jednostek oświatowych (Dz.U.2020, Poz. 493) ,

Dyrektor Przedszkola „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie przekazuje informacje o sposobie i trybie realizacji zadań naszego przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania:

Nauczyciele będą wspierać edukacyjnie i wychowawczo swoich przedszkolaków w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Zadania przedszkola będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość :
 
W trosce o edukację naszych przedszkolaków oraz efektywnie spędzony czas wolny, na naszej stronie internetowej pojawiła się zakładka
"ZDALNE NAUCZANIE", 
w której wychowawcy poszczególnych grup sukcesywnie będą umieszczać materiały edukacyjne dla Państwa dzieci.
 
 1. Każda grupa posiada swoją zakładkę.
 2. Nauczyciele będą codziennie zamieszczali materiały do ćwiczeń, zadania do realizacji, linki do ciekawych stron, propozycje zabaw możliwe do realizacji przez dziecko w domu.
 3. Zadania umieszczane w zakładkach grupowych będą ściśle związane z tematyką zajęć realizowaną w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 4. Ilość zadań, stopień ich trudności będą dostosowane do możliwości psychofizycznych naszych wychowanków.
 5. W zakładce „Zdalne nauczanie” znajduje się również dodatkowa zakładka: „Język angielski, Religia”. Tam nauczyciele będą również umieszczali materiały do ćwiczeń i zabaw w domu.
 6. Nauczyciele specjaliści realizujący zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne), będą kontaktować się z Państwem indywidualnie w celu ustalenia sposobu realizacji zdalnych zajęć.
 7. W zakładce "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna" będą się znajdowały "Ćwiczenia logopedyczne" oraz "Zajęcia z psychologiem"- po wcześniejszym ustaleniu ze specjalistą, jaki zakres ćwiczeń obowiązuje dane dziecko. 
 8. W zakładce "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna" będą znajdowały się również "Porady psychologa", które mogą być cenną pomocą w tym trudnym dla wszystkich okresie.
 9. Dodatkową formą wsparcia jest zakładka "Gry i zabawy z mamą i tatą", gdzie będą znajdowały się różne materiały edukacyjne, linki do ciekawych stron internetowych, gier i zabaw edukacyjnych.
 10. Rodzice mogą konsultować się z nauczycielami w sprawie wykonania poszczególnych zadań, ćwiczeń oraz w każdej innej sprawie za pośrednictwem poczty e-mail lub aplikacji „Messenger” lub innych komunikatorów - od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00.
 11. Nauczyciele udostępnią rodzicom adresy poczty elektronicznej, poprzez którą można będzie się z nimi skomunikować.
 12. Dodatkową formą komunikacji rodzica z nauczycielem będą media społecznościowe- zakładki grupowe.
 13. W przypadku pojawienia się trudności proszę o kontakt z dyrektorem przedszkola pod numerem telefonu: 324720078.
Gorąco zachęcamy do korzystania z naszych propozycji!!!
 
 
Rodzicu! 
Wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekuj od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których bardzo często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane. Wykorzystaj pobyt dziecka w domu na rozmowy z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał słownictwo swojego dziecka. Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. Korzystaj z edukacyjnych programów telewizyjnych, zaproponuj dziecku gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe.

 

Życzę Wszystkim wzajemnej wyrozumiałości, spokoju i zdrowia!!!!

Dyrektor Przedszkola

Beata Tomanek

Rekrutacja

Informujemy, że terminy postępowania rekrutacyjnego do  Przedszkola w Mszanie na rok szkolny 2020/2021 nie uległy zmianie.

Wnioski do przedszkola prosimy przesyłać:

- pocztą (decydować będzie data stempla pocztowego)

- fax nr 324720078

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub można złożyć w przedszkolu przy wejściu głównym do przedszkola (proszę dzwonić na domofon).

Prosimy nie wchodzić na teren przedszkola!

Od 16.03.2020 r. kontakt z sekretariatem będzie możliwy w godz. 8.00 – 14:00 pod nr tel. 32 47 20 078.

WAŻNE!!!

WAŻNE!!

Drodzy Rodzice informujemy, iż zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od poniedziałku tj. 16.03.2020 do 25.03.2020. Przedszkole "Wesoły dzwoneczek" w Msznie zostaje zamknięte w związku z epidemią koronawirua.

12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i w szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze tylko dla tych dzieci, którym rodzice nie zdążą zorganizować opieki.

 

RODZICU! 

Możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego, jeśli musisz opiekować się dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat: SZCZEGÓŁY:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033

 

Więcej informacji dotyczących zawieszenia zajęć w szkołach, przedszkolach– link poniżej

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec 

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Warszawa, 20.03.2020

Zaleca się:

1) Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra), promować zatwierdzanie spraw przez internet.

2) Promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

3) Upewnić się, że osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

4) Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach, w miejscu pracy i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.

5) Wywiesić w widocznym miejsc informacje jak skutecznie myć ręce (grafika do wykorzystania poniżej).

6) Połączyć z to z innymi środkami komunikacji, takimi jak np. szkolenia personelu przez specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

7) Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas pracy, czy wizyty w miejscu publicznym NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania (patrz pkt 2 poniżej).

8) Zapewnienie, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:

 • powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze
  i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem,
 • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.

Ważne!

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).

Mycie rąk ww. metodami skutecznie eliminuje wirusa.

Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 1. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków,
w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 1. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

 1. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 1. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus lub miałeś kontakt osobą zakażoną, należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Należy unikać korzystania z transportu publicznego.

 

GRUPA VI

GRUPA VI

Odrabianie zajęć unijnych:

- 3 .03 godz. 15.30-16.30 „Logorytmika” z p.  Sylwią Stacha -Kiermaszek

- 4. 03 godz. 15:00 – 16:00 „Życie to jest Teatr” z p. Darią Jarosz

- 6.03 godz. 7:00 – 8:00 "Sensoplastyka" z p. Kingą Król 

 

GRUPA V

GRUPA V:

Odrabianie zajęć unijnych:

2.03. godz. 7:00 – 8:00 "Sensoplastyka" z p. Kingą Król

3.03 godz. 7:00 – 8:00 "Sensoplastyka" z p. Kingą Król

GRUPA IV

GRUPA IV:

Odrabianie zajęć unijnych:

- 4.03 godz. 7:00 – 8:00 "Gimnastyka twórcza Labana" z p. Bożeną Sitek

- 5.03 godz. 7:00 – 8:00 Sensoplastyka" z p. Kingą Król

GRUPA III

GRUPA III:

W środę tj. 4.03 zajęcia z Logorytmiki z p. Sylwią Stacha - Kiemaszek zostają odwołane.

 

Odrabianie zajęć unijnych:

- 5.03 godz. 14:00 – 15: 00 "Gimnastyka twórcza Labana" z p. Bożeną Sitek

- 6.03 godz. 15.00-16.00 „Logorytmika” z Sylwia Stacha-Kiermaszek 

- 9.03 godz. 13:30 – 14:30 „Sensoplastyka” z p. Aliną Grzegoszczyk

 

GRUPA II

GRUPA II:

Odrabianie zajęć unijnych:

- 2.03 godz. 7:00 – 8:00 „Życie to jest Teatr” z p. Darią Jarosz

- 6.03 godz. 7:00 – 8:00 „Gimnastyka Twórcza Labana” z p. Bożeną Sitek

 

GRUPA I

GRUPA I:

W środę tj. 4.03 zajęcia z Logorytmiki z p. Sylwią Stacha - Kiemaszek zostają odwołane.

 

Odrabianie zajęć unijnych:

- 02.03 godz. 7:00 – 8:00 "Gimnastyka twórcza Labana" z p. Bożeną Sitek

- 3.03 godz. 14:00 – 15:00 Gry i zabawy ruchowe przeciwdziałające wadom postawy – zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci przedszkolnych.” z p. Magdalena Rduch

- 4.03 godz. 7:00 – 8:00 "Sensoplastyka" z p. Kingą Król

- 6.03 godz. 7:00 – 8:00 „Życie to jest Teatr” z p. Darią Jarosz  

 

Kolczasta przyjaźń

21 lutego w naszym przedszkolu gościliśmy Studio Teatralne "Inspiracja" z Krakowa, które przygotowało dla naszych przedszkolaków spektakl profilaktyczny pt:. "Kolczasta przyjaźń".

tetatr1

GRUPA VI

Zajęcia unijne do odpracowania:

GRUPA VI

- 24. 02 godz. 15:00 - 16:00  "Gimnastyka twórcza Labana" z p. Patrycją Gąsior

- 25.02 godz. 13:00 - 14:00 „Gry i zabawy ruchowe przeciwdziałające wadom postawy – zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci przedszkolnych.” z p. Magdalena Rduch 

- 26. 02 godz. 7:00 - 8:00 „Sensoplastyka" z p. Kingą Król

GRUPA V

Zajęcia unijne do odpracowania:

GRUPA V:

- 24.02. godz 7:00 - 8:00. "Sensoplastyka" z p. Kingą Król

- 25.02 godz. 7:00 - 8:00 "Sensoplastyka" z p. Kingą Król

- 26.02 godz. 15.30 - 16.30 „Logorytmika” Sylwia Stacha -Kiermaszek

GRUPA IV

Zajęcia unijne do odpracowania:

GRUPA IV:

- 26. 02 godz. 15:00 - 16:00  „Gimnastyka twórcza Labana" z p. Bożeną Sitek

- 27.02 godz. 7:00 - 8:00 "Sensoplastyka" z p. Kingą Król

GRUPA III

Zajęcia unijne do odpracowania:

GRUPA III:

- 25. 02 godz 15:00 - 15:30. „Życie to jest teatr" z p. Darią Jarosz

- 25.02 godz. 15.30 - 16.30 „Logorytmika” z Sylwia Stacha-Kiermaszek 

- 27.02 godz. 14:00 – 15: 00 „Gimnastyka twórcza Labana" z p. Bożeną Sitek

GRUPA II

Zajęcia unijne do odpracowania:

GRUPA II:

- 25.02 godz 14:00 - 15:00. „Gimnastyka twórcza Labana" z p. Bożeną Sitek

- 25.02 godz. 15:00 - 16:00  „Sensoplastyka” z p. Ewą Krzystała

GRUPA I

Zajęcia unijne do odpracowania:

GRUPA I:

- 24.02 godz. 7:00 - 8:00 „Gimnastyka twórcza Labana" z p. Bożeną Sitek

- 25.02 godz. 14:00 - 15:00 „Gry i zabawy ruchowe przeciwdziałające wadom postawy – zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci przedszkolnych.” z p. Magdalena Rduch

- 27.02 godz 7:30 - 8:00 „Życie to jest Teatr” z p. Darią Jarosz

- 28.02 godz. 7:00 - 8:00 "Sensoplastyka" z p. Kingą Król

Bal Karnawałowy

17 lutego w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. W tym dniu nie zabrakło pięknych przebrań, śpiewów i tańców z wodzirejem i wychowawczyniami, sesji zdjęciowych oraz słodkich poczęstunków. To był prawdziwy BAL :)

 

bal1

bal2

bal3

Grupa VI

Zajęcia unijne do odpracowania:

19. 02 godz. 7:00 – 8:00 "Sensoplastyka" z p. Kingą Król

17. 02 godz. 15:00 – 16:00 "Gimnastyka twórcza Labana" z p. Patrycją Gąsior

Grupa V

Zajęcia unijne do odpracowania:

17.02. godz. 7:00 – 8:00 "Sensoplastyka" z p. Kingą Król

18.02 godz. 7:00 – 8:00 "Sensoplastyka" z p. Kingą Król

19.02 godz. 14:00 – 14:30 „Życie to jest Teatr” z p. Anną Włochyńską

21.02 godz. 15:00 – 16:00 "Gimnastyka twórcza Labana" z p. Patrycją Gąsior

GRUPA IV

Zajęcia do odpracowania:

GRUPA IV:

- 18.02. godz. 15:00 – 16: 00 „Logorytmika” z p. Sylwią Stacha – Kiermaszek

- 18. 02 godz. 13:00 - 14:00 Gry i zabawy ruchowe przeciwdziałające wadom postawy

                                              – zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci przedszkolnych.” z p. Magdalena Rduch

- 19. 02 godz. 7:00 – 8:00 "Gimnastyka twórcza Labana" z p. Bożeną Sitek

- 20.02 godz. 7:00 – 8:00 Sensoplastyka" z p. Kingą Król

GRUPA III

Zajęcia do odpracowania:

GRUPA III:

- 18.02 godz. 15:00 – 15:30 "Życie to jest teatr" z p. Darią Jarosz

- 20. 02 godz. 14:00 – 15: 00 "Gimnastyka twórcza Labana" z p. Bożeną Sitek

Projekt unijny

Copyright © 2020 Copyright Przedszkole Wesoły Dzwoneczek w Mszanie Rights Reserved.